Image
  • Utgiven: 2024-01-31
  • 264 sidor
  • Format: Danskt band
  • ISBN: 9789189205857
  • Formgivare: Eva Karlsson

Hej Ångest! Körskola till livet

Ångest ses av de flesta som något obehagligt, något man helst gömmer undan. Men egentligen är ångest något djupt mänskligt, något vi fått med oss genom evolutionen för att kunna upptäcka och reagera på faror.

Idag behöver de flesta av oss inte fly från vrålande lejonfockar som våra förfäder, men kroppen reagerar fortfarande på samma sätt. Oro för jobbet, för att inte hinna hämta barnen eller för att inte vara socialt kompetent får oss att svettas och bli illamående. Vi får hjärtklappning och huvudvärk. Men detta är inte längre till någon hjälp för oss, utan gör oss olyckliga och ger oss svårigheter att klara vardagen.

Hej Ångest! Körskola till livet är en praktisk guide för hjälp till självhjälp. Dessutom innehåller den berättelser ur levande livet som gör det lättare att förstå att detta gäller oss alla. Med titeln vill författarna visa att man med rätt verktyg kan oskadliggöra sin ångest genom att möta och lära sig förstå den i stället för att lägga all kraft på att försöka undvika den.

Denna helt omarbetade och uppdaterade upplaga bygger på läkaren Sandra af Winklerfelt Hammarbergs erfarenheter som hon utvecklat under många år, med gruppbehandling baserad på KBT, och i forskning om psykisk ohälsa i primärvården. Sandra är medicine doktor och distriktsläkare med många års erfarenhet. Hon arbetar som verksamhetschef för Liljeholmens universitetsvårdcentral i Stockholm. Dessutom utbildar hon om diagnostik och behandling i primärvård för studenter, läkare och andra professioner. Hon har doktorerat om psykisk ohälsa i primärvård och fortsätter forska inom området.
Hej Ångest! Körskola till livet vänder sig både till människor med ångestbesvär och till alla de läkare och annan vårdpersonal de möter i primärvården. 


Sagt om boken

»På ett översiktligt sätt beskrivs fysiologiska kroppsliga reaktioner vid oro och stress, vilket tillhör livet. Många som söker sjukvården lider av en ångestproblematik och gruppbehandling med KBT har visat vara en framgång till hjälp och förståelse av symtomen. Bokens andra del handlar om den egna vägen ut med praktiskt ångestarbete enligt KBT. En lättillgänglig framställning med patientberättelser åskådliggör ångestsjukdomar. Det är en mycket angelägen bok för människor med ångestbesvär och till de läkare och övrig vårdpersonal de möter i primärvården. Helhetsbetyg: 4.«
Margareta Fridstjerna, BTJ

»Inbjuder till att möta patienten på ett nytt sätt, och göra det tunga lite lättare.«
Gunilla Hasselgren, Läkartidningen

»... rakt på pudelns kärna ... tryggt driv baserat på erfarenhet. Så att du förhoppningsvis kan säga 'Hej då Ångest!'«
LevaPS

»… förmedlar hopp om att det finns fungerande behandling som gör att man kan må så mycket bättre.«
Ångestföreningen i Stockholm

»En väldigt bra skriven bok om ångest & dess alla olika ansikten, tankar, känslor & krämpor.«
Boksniffaren


Beställ recensionsexemplar

Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av författarens böcker. Fotograf ska anges vid publicering. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image
Image

Sandra Af Winklerfelt Hammarberg
Foto: Daphne Macris

Image
John Leander

Böcker av Sandra Af Winklerfelt Hammarberg, John Leander

Image

Dela vidare