Image

Sandra af Winklerfelt Hammarberg

Biografi

Jag har haft en önskan att bli läkare ända sedan jag var liten. Jag kände mig dock tvungen att fundera mycket över om det var ett klokt val. Det är nämligen så att jag huvudsakligen alltid har känt mig som humanist, med intresse för språk, litteratur och samhällsfrågor. Även om det också finns en naturvetare i mig som alltid lockats av människokroppen, biologin och kemin.

Jag trodde nog aldrig att jag skulle bli specialist i just allmänmedicin. Det borde inte ha passat mig med ett så stort och brett kunskapsområde, kombinerat med mycket ensamarbete och ett ständigt flöde av patienter på mottagningen. Men det visade sig att det var just här jag kände att jag kunde vara ”riktig doktor”. Den som finns där för sina patienter i olika skeden av livet. Ett arbete som verkligen förenar humaniora och naturvetenskap.

Jag har arbetat på Vårdcentralen Kronan i Sundbyberg i många år nu och känner de flesta av mina patienter och familjer. Det började dock med en stark frustration när jag mötte verklighetens patienter på vårdcentral för drygt tio år sedan. Det var många, rent av majoriteten, som jag inte kunde hjälpa trots mina gedigna läkarkunskaper. De hade ont i magen, ont i ryggen, hjärtklappning och sömnsvårigheter. Men jag kunde inte hitta medicinska orsaker till deras uttalade lidanden.

Frustrationen växte både hos mig och dem. Detta hade kunnat få mig att sluta som läkare. Men istället drevs jag av min nyfikenhet och bestämde mig för att söka efter mer kunskap. Jag fick på så sätt ökad förståelse om hur kroppen påverkas av ångest och nedstämdhet. Det jag fann var Kognitiv Beteendeterapi (KBT), vilket blev nyckeln som passade i låset. Det gick att göra någonting för alla dessa patienter med oklara symptom. Det gick att hjälpa dem!

Idag upplever jag tillfredställelse i arbetet. Det har i sin tur lett till att jag också försöker sprida kunskapen, och håller kurser och föreläsningar för kolleger över landet. Det naturliga steget för att nå ännu fler, både patienter och läkare, är en bok. En bok om hur normalt det är att ha ångest som påverkar kroppen och vad man kan göra åt det.
Journalisten John Leander gjorde detta möjligt. Vi har gjort boken tillsammans och bestämde tidigt att det inte fick bli en torr avhandling som ingen ville läsa. Istället vill vi presentera en levande bok med berättelser ur det verkliga livet. Vi tycker att det är viktigt att både läkare och patienter ska kunna ta det här till sig.

Följ Sandra af Winklerfelt Hammarberg

Böcker

Image

Hej Ångest – Körskola till livet

Ångest är – tvärtemot vad många tycker – varken onormalt eller skamligt. Genom evolutionen har den snarare inneburit ett överlevnadsvärde, som gett oss möjlighet att snabbt upptäcka och reagera på faror.

Detta är grundperspektivet i boken, som är skriven av John Leander och Sandra af Winklerfelt Hammarberg, läkare och specialist i allmänmedicin. Den belyser hur både patienter och vårdpersonal upplever ångest och olika ångestrelaterade symptom och besvär.

Läs mer