Ett litet barn dör - Ett ögonblicks skillnad

Ny! Aktualiserad! Mycket har förändrats! 70 procent nytt material. Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad av Ingela Bendt har varit slut länge, nu kommer den efterfrågade boken ut igen. Ingela Bendt var drivande i att starta Spädbarnsfonden.

Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad är starkt berörande och handlar om sorgens process för oss som mist barn och för er som möter oss i yrket. Inom vården, på förlossningen och sjukhuset, på mvc, bvc och inom eftervården, inom kyrka och församlingar, på begravningsbyråer, i skola och barnomsorg. 
En mängd nya intervjuer med forskare och föräldrar. En kör av röster berättar om sorgen över att mista ett litet barn.

"Jag åkte rutschbana rakt ner i helvetet. Det gick blixtsnabbt. Men sedan tog det otroligt lång tid att ta sig upp!"

"Vi är många som har fått stöd och tröst av boken."

"Ovärderligt för oss som ska hjälpa och stötta familjen genom sorgen"

Första delen handlar om sorgens process steg för steg. Vad hände när barnet dog? Begravning, minnesstund och andra ritualer. Sörja olika. Syskons sorg. Omgivningen. Gravid igen. Vem är jag nu och vem var jag innan? Uttrycka sorg i stället för att trycka inne. Vägen vidare – att växa ur sin sorg.

Andra delen. Vården: Hjälpa föräldrarna ta till sig det döda barnet. Begravningsbyrå, präst och församling: Skapa riter kring barnet. Skola, förskola och fritidshem: Bekräfta barnets sorg. 

Läs boken enskilt eller använd den  i samtalsgruppen, som utbildningsmaterial. Varje kapitel avslutas med frågor att tänka och samtala kring. 

Ingela Bendtär författare, journalist och fotograf.  Hon tog initiativ till Spädbarnsfonden 1986 och var dess första ordförande. Hon har förlorat tvillingar, födda i vecka 27. Maya blev tolv dagar och Olle dog sju och en halv månad gammal i plötslig spädbarnsdöd. www.ingelabendt.se

Boken ges ut i samarbete med Spädbarnsfonden. Cirka 700 små barn dör strax före förlossning eller under sitt första levnadsår, varje år i Sverige. Det är betydligt fler dödsfall än trafiken skördar årligen. 

Spädbarnsfonden är en rikstäckande ideell och partipolitiskt obunden förening, bildad av föräldrar som mist små barn. 

Spädbarnsfonden driver stödverksamhet för familjer som drabbats och samlar in och fördelar medel för forskning kring spädbarns hälsa, för att förebygga spädbarnsdöd före och efter förlossning. 

Spädbarnsfonden arbetar med utbildning kring bemötande av dessa familjer och med information för att skapa opinion och öka medvetenheten kring spädbarnsdöd.
www.spadbarnsfonden.se

Sagt om boken

"En mångsidig och informativ genomgång av skeenden och upplevelser kring små barns död."
- BJÖRN NILSSON, BIBLIOTEKSTJÄNST 
  • Utgiven: 2017
  • 272 sidor
  • Format: Danskt band
  • ISBN: 9789186293345
Mer om författaren

Fler böcker av Ingela Bendt

ImageImage