Image
  • Utgiven: 2022-03-23
  • 504 sidor
  • Format: Kartonnage
  • ISBN: 9789189205338
  • Omslag: Anders O Blomberg
  • Redaktör: Gunnar von Sydow
Mer om författaren

Vita hajar, svarta änkor och dödsänglar - seriemördare genom tiderna

Vad driver olika typer av seriemördare och vad kategoriserar olika typer av seriemord? Det försöker Björn Fredriksson besvara i den här boken, vilken även är ett lexikon över seriemördare i alla tider över hela världen.

Första delen av boken är en inledning som i huvudsak bygger på vetenskapliga studier av seriemord. I del två följer beskrivningar av 116 fall av seriemord uppdelat i olika kategorier.

Denna tryckta bok innehåller dock bara ett urval i detta jättelika material. För den som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet finns även en e-bok där ytterligare 502 fall återges. Förutom beskrivningarna reflekterar Björn Fredriksson över seriemördarnas motiv, grundat på hans yrkeslivserfarenheter. Under mer än 20 år arbetade Björn som forensisk socialutredare på den rättspsykiatriska utredningsenheten i Stockholm och han har deltagit i uppåt 1 000 rättspsykiatriska undersökningar där flertalet av de undersökta varit misstänkta för mord och andra grova våldsbrott.

Hans tanke med boken har varit att ge en bättre bild av seriemördare än vad som vanligen förmedlas av andra författare, som varken har kunskaper i psykiatri eller psykologi, och att ge läsaren friheten att tänka själv kring motiv, drivkrafter och gärningsbeteende.

Björn avled i förtid. Denna bok är ett av hans livsverk som ges ut postumt.Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av författarens böcker. Fotograf ska anges vid publicering. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image

Böcker av Björn Fredriksson

Image

Dela vidare