Image
  • Utgiven: 2024-09-19
  • 152 sidor
  • Kartonnage. Trådbunden med hårda pärmar
  • ISBN: 9789189205833
  • Illustrationer: Vilma Moquist
  • Omslag: Eva Karlsson

Sorg : om förlust och läkning vid förändringar i livet

Sorg är en del av allas våra liv. Om vi möter och accepterar den kan den utmynna i någonting som också är ljust.

Boken är en vän att gå med, om sorg, förluster, förändringar, skav, mörker, bearbetning, processer, vägar igenom, tröst, ljus, läkning, glädje och kanske till och med hopp så småningom. Sorgen är unik för varje person och relation och samtidigt universell och allmängiltig, och vi kan känna igen oss i varandra.

Med boken vill författarna ge en ökad förståelse och en bredare syn på sorgens många ansikten. Bjuda in till att känna det som känns, utan pekpinnar, quick-fix, gör-så-här eller tio steg till något. Det finns många vägar genom sorg, och om sorgen kan omfamnas och bearbetas kan det komma något ljust ur processen.

I boken finns, förutom författarnas egna berättelser, många röster om sorg ur olika perspektiv – och av olika anledningar. Sorg efter en förlust kan handla om så många olika saker. Boken innehåller även poesi och bildkonst för läsaren att vila i.Beställ recensionsexemplar

Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av författarens böcker. Fotograf ska anges vid publicering. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image

Böcker av Marie Granberg Moquist, Eva Aggeklint

Image

Dela vidare