Image
  • Utgiven: 2023-03-10
  • 27 kort
  • ISBN: 9789189205659

Öppna kort

Öppna kort lyfter fram nio samtalsteman för reflektioner kring existentiella frågor – på egen hand, i samtal två och två, eller som det ursprungligen är tänkt: i grupper om 5-9 personer under ledning av en samtalsledare. Öppna kort består av 27 kort, tre kort för varje samtalstema, samt ett informationshäfte.

Genom att dela tankar och känslor om lycka–lidande, ensamhet–tillhörighet, mening–tomhet m.m., kan vi göra de existentiella frågorna mer hanterbara. Korten utgör inte ett kursmaterial som ger svar på existentiella frågor, utan är ett hjälpmedel att ventilera sådana frågor. De öppna ordparen knyter an till klassiska och allmänmänskliga existentiella teman som handlar om frågor som har funnits med i mänsklighetens historia länge, inom filosofi, religion och psykologi.

Modellen har skapats av Ida Hallgren och Pontus Nilsen. De har närmat sig de existentiella frågorna från olika håll. Ida har en mer ateistisk hållning och Pontus lutar åt en tro på Gud. Fastän de kan tänka olika om vissa värderingar är existentiella frågor om liv och död allmänmänskliga och angår oss alla. Trots detta pratas det alltför sällan om dessa frågor på ett öppet och inlyssnande sätt. De ser att det finns ett stort behov av fler förutsättningslösa existentiella samtal, oavsett om man tror på något eller inget. Gärna också med andra som inte tänker exakt likadant. Därför har det varit deras vilja att utveckla kort som inte är styrande åt något visst håll, utan som primärt syftar till att öppna upp samtalet utifrån vad var och en själv tänker.

Ida Hallgren är filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi. Pontus Nilsen är gymnasielärare, projektledare för Svenska kyrkan på vetenskapsfestivalen och präst i Oscar Fredriks församling.Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av produkten. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image
Image

Dela vidare