Image

Pontus Nilsen
och Ida Hallgren

Ida Hallgren är filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi. Pontus Nilsen är gymnasielärare, projektledare för Svenska kyrkan på vetenskapsfestivalen och präst i Oscar Fredriks församling.    

Efter att ha provat olika metoder för arbete med existentiella frågor påbörjade de 2017 utvecklingen av Öppna kort. De består av nio öppna ordpar som knyter an till klassiska och allmänmänskliga existentiella teman. Det handlar om frågor som har funnits med i mänsklighetens historia länge – inom filosofi, religion och psykologi – och som fortfarande är aktuella.

Läs mer om Pontus och Ida

Image