Helena Bengtsson

Image

Biografi

Helena Bengtsson har arbetat och föreläst inom fältet beroende under mer än 15 år på behandlingshem och i sin firma Itspossible. Hon är journalist och alkoholterapeut med högskoleexamen i psykologi på Södertörns högskola och har publicerat sig i flertal tidningar och tidskrifter samt medverkande i antologin Här bor jag, 2002.

 

Böcker

Beroendeboken

Beroendeboken

Beroende kan ses som ett sätt att fly från smärta och ensamhet. Mänskliga relationer ersätts av droger, mat eller arbete. Men beroendets process är en malström som alltmer snärjer in individen.

I boken visar hon på en väg tillbaka till ett liv i frihet. Tolvstegsmetoden är en behandlingsmetod som inte bara kan leda till nykterhet och tillfrisknande utan även kan ge tillgång till ens fulla potential och ro i själen.

Beroendeboken kan vara till stor hjälp för såväl personer med beroendeproblem som för anhöriga och för alla som arbetar i vården

Läs mer