Beroendeboken

Beroende kan ses som ett sätt att fly från smärta och ensamhet. Mänskliga relationer ersätts av droger, mat eller arbete. Men beroendets process är en malström som alltmer snärjer in individen.

Arbetsnarkomani, sex- och kärleksberoende eller beroende av droger och alkohol ökar alltmer. Många av oss förförs av internets oändlighet, vilket kan utveckla ett digitalt beroende. Även medberoendets bojor fastnar allt fler i.

Journalisten och terapeuten Helena Bengtsson ger en insiktsfull och empatisk inblick i vad beroende handlar om. Hon identifierar varningssignaler och utreder de psykologiska orsakerna bakom beroende och ger fallbeskrivningar på individer som har tillfrisknat och idag lever i frihet. Hon diskuterar också beroendevårdens utveckling.

I boken visar hon på en väg tillbaka till ett liv i frihet. Tolvstegsmetoden är en behandlingsmetod som inte bara kan leda till nykterhet och tillfrisknande utan även kan ge tillgång till ens fulla potential och ro i själen.

Beroendeboken kan vara till stor hjälp för såväl personer med beroendeproblem som för anhöriga och för alla som arbetar i vården.

  • Utgiven: augusti 2020
  • 184 sidor
  • Format: Danskt band
  • ISBN: 9789186293932
  • E-bok: 9789189205000
  • Formgivare: Eva Karlsson
Mer om författaren