Bo Gustafsson

Image

Biografi

Bo Gustafsson har sedan 1982 genomfört kvalificerade utbildningar i affärsförhandling. Parallellt har han utvecklat och utformat förhandlingsstrategier och varit aktiv vid förhandlingsbordet i ett stort antal affärsuppgörelser. Flera av dem finns med som exempel i boken.

Bo Gustafssons stora intresse för det komplexa spelet med alla moment och detaljer som är förknippade med förhandling har gjort att han snappat upp många användbara klokheter under åren, inte minst från alla kurser på Mercuri International..

Följ Bo Gustafsson

Böcker

Image

Förhandla – från strikta regler till dirty tricks

Boken vänder sig till dig som förhandlar yrkesmässigt, både i rollen som inköpare och säljare. Den går metodiskt igenom alla steg i förhandlingsprocessen, från de första förberedelserna fram till slutförhandlingen. Du får mängder av tips och råd.

Bo Gustafsson har sedan 1982 genomfört kvalificerade utbildningar i affärsförhandling och varit aktiv i ett stort antal affärsuppgörelser.

Läs mer