Thérèse Juel

Image

Biografi

Under närmare 29 år frilansade Thérèse Juel på Sveriges Radio och gjorde olika program och inslag i samtliga kanaler. Som frilansjournalist har hon även skrivit artiklar för både dagspress och välkända veckotidningar.

Under de senaste 14 åren har Thérèse fördjupat sig i den svenska rättssäkerheten och gjort sig känd för sin strid för oskyldigt dömda, främst i sexualbrottmål, men också i mordmål. Hon tar sällan ställning i skuldfrågor men vill att diskussionen om rättssäkerhet och hur domstolar värderar bevis ges ett större utrymme.

Sedan 2014 är hon återkommande gästföreläsare vid Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet i ämnet rättssäkerhet.

 

Böcker

Image

Dömda

I boken Dömda granskar Thérèse Juel en rad kända svenska rättsfall ur ett rättssäkerhetsperspektiv och undersöker hur domstolar värderar bevis.

Hon ger med sin text läsaren en annan inblick i de uppmärksammade fallen än den som media tidigare gett.

Under de senaste 14 åren har Thérèse fördjupat sig i den svenska rättssäkerheten och gjort sig känd för sin strid för oskyldigt dömda. Sedan 2014 är hon återkommande gästföreläsare vid Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet i ämnet rättssäkerhet.

Läs mer
Image

Fällda för sexövergrepp : om rättsfall i Sverige

Varje år döms män i sexualmål där den tekniska bevisningen varit undermålig och där de fällande domarna enbart utgått från målsägandes uppgifter, vilka ofta inte har kontrollerats.

Thérèse Juel tar inte ställning i skuldfrågan, utan vidgar diskus­sionen till hur våra domstolar värderar beviskraven i sexualmål. I boken pekar hon på orimligheter som legat till grund för fällande domar.

Läs mer