Image

Ted Harris,
Ann Lagerström

Ted Harris är präst och teologie doktor specialiserad på Søren Kierkegaard. Han håller sedan flera decennier i retreater, pilgrimsresor och kurser på temat kristen andlighet och kontemplation.

Ann Lagerström är journalist, författare och föreläsare. Hon har under de senaste tio åren studerat existentiell filosofi och psykologi och utvecklat existentiella samtalsmetoder för både individer och grupper.


Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av författarens böcker. Fotograf ska anges vid publicering. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image
Foto: Tina Axelsson

Böcker av Ted Harris och Ann Lagerström

Image