Syntesen - mellan kapitalism och socialism

Historien är inte slut! Nu finns en syntes av kapitalism och socialism. En helt ny ideologi som sätter människan i centrum och förenar det bästa av kollektivt ansvar för vår planet med maximal ­individuell frihet. En socialism utan kollektivism. En kapitalism utan utsugning. En syntes!
Humandemokrati är en ny ideologi för det nya årtusendet, som kan revolutionera den politiska vägen framåt.

Bakom idéer som går långt utanför invanda tanke­mönster står nationalekonomen Alf Rudin. På ett peda­gogiskt, humoristiskt och starkt medryckande sätt går han konkret igenom de hot och möjligheter vi står inför. Hans kärnfulla men djupt mänskliga budskap är att det är bråttom att förändra vårt samhällssystem.

I boken redovisar Alf, med nationalekonomin som grund, hur den nya ideologin humandemokratin konkret skulle kunna omsättas i praktiken. Det är en system­förändring som är fullt möjlig att genomföra, och som på många sätt skulle maximera personlig frihet, med en djupgående respekt för de mänskliga rättigheterna, utan att för den skull förlora ett gemensamt hållbarhetsperspektiv för vår planet. Boken vänder sig till dig som vill söka dig bortom dagspolitikens käbbel.

Humandemokratin är en handfast ritning för att skapa en ny och ­positiv samhälls­förändring. Läs boken – våga utmana invanda tankemönster!
Jon Karlung

Alf Rudin har rötter i Vasa i Finland. Efter en examen i nationalekonomi har han arbetat hela sitt yrkesverksamma liv som företags­ekonom och ekonomisk ­konsult.
»Med humandemokratin vill jag visa en väg ut ur ekorrhjulet. Vi slipper en ordning där staten i maskopi med näringslivet utnyttjar folket dubbelt, både som arbetskraft och genom att lura det att konsumera mera än det förmår. Har man inte råd att konsumera så lockas man att skuldsätta sig.«

  • Utgiven: 2018
  • 228 sidor
  • Format: Danskt band, e-bok
  • Danskt band ISBN: 9789186293567
  • E-bok ISBN: 9789186293574
Mer om författaren