Image

Lotta Persdotter

Lotta Persdotter bor och arbetar i nordöstra Skåne. I skattelängden står det Charlotta Lundberg, men när hon författar är hon Lotta Persdotter. Hon har trettio år av yrkeserfarenhet med sig, både som ingenjör och som utvecklare inom offentlig sektor. I flera sammanhang har hon arbetat med frågor om jämställdhet – ett perspektiv som Lotta gärna också lägger på sina skildringar av historiska händelser. I en önskan att mejsla fram även kvinnorna vid sidan av historiens alla män, bygger hon vidare på kända fakta och blåser liv i gestalterna från förr. Liksom ett mynt har två sidor, kan historien skildras ur två perspektiv – vinnarnas och förlorarnas. Lotta utforskar gärna den andra sidans verklighet, där kvinnorna också oftast befinner sig.

Lotta debuterade 2019 med Magdalena – Yeshuas ljus, en historisk roman som skildrar kvinnan vid sidan av Jesus.

Följ Lotta Persdotter

Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av författarens böcker. Fotograf ska anges vid publicering. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image
Image
Image

Böcker av Lotta Persdotter

Image