Image
  • Utgiven: 2022-03-24
  • 240 sidor
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789189205352
  • Formgivare: Eva Karlsson
Mer om författaren

Ellen Key & Selma Lagerlöf - Breven

Ellen Key och Selma Lagerlöf brevväxlade under tre decennier, 1894–1926. De båda litterära giganterna hade en sällsynt vänskap där deras engagemang i kvinnofrågan och fredsarbetet var starka gemensamma nämnare.

Breven de skickade till varandra återges här för första gången i sin helhet. Även korrespondensen mellan deras gemensamma vän Sophie Elkan och Ellen Key ges plats i boken.

De sände sina böcker till varandra, bad om utlåtanden och kom med råd. De skrev om de personer och den samtid de delade och diskuterade allt från politik och problem med filmbolag till fredsfrågan och Tysklands roll i det första världskriget.

Selma Lagerlöf var lärare och världsberömd författare, bosatt i sitt värmländska Mårbacka. Ellen Key var lärare, europeisk intellektuell och författare som efterlämnade en stiftelse för arbetande kvinnor på sin herrgård Strand. Båda satt i styrelsen i Samfundet De Nio.

I breven kommer nya rön om deras relation fram, historien skrivs om. Bilden fördjupas och berättelsen ger på ett lättsamt sätt kunskap om människorna bakom namnen, om en tid då samhället höll på att utvecklas till den demokrati vi känner idag.


Sagt om boken

"I denna bok är för första gången Ellen Key och Selma Lagerlöfs 30 åriga brevväxling transkriberad och läsbar för allmänheten. Dessa internationellt berömda kvinnors liv, deras vänner och ovänner, deras olikheter och likheter i uppfattningar om kvinnofrågor, fredsfrågor med mera skildras här. Louise Lindblom ger oss denna unika inblick."
Ellen Key-sällskapet

"Om du är nyfiken på dessa båda kvinnors liv och verk, då tycker jag att du ska ge dig i kast med Louise Lindbloms kunniga skildring i Ellen Key & Selma Lagerlöf – Breven." 
C.R.M. Nilsson

"Det är mycket intressant att få följa de båda författarnas brevväxling, den speglar den tid som de levde i. Louise Lindblom lyckas med att ge helt nya ingångar till den intellektuella arena där de båda vistades. Ingångar som ger inspiration till vidareläsning och nya tankar."
Yvonne Gröning, Dala-Demokraten

"Att följa dem i breven är att på samma gång följa två ytterst verksamma liv i det nära och i de större samhällsfrågorna om freden och kvinnors rösträtt. Ger det en annorlunda belysning av dem och deras gärningar? Jag tycker nog det."
Jan Bergsten, Folket i Bild/Kulturfront


Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av författarens böcker. Fotograf ska anges vid publicering. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image
Image
Foto: Lars Hallström
Image
Foto: Lars Hallström

Böcker av Louise Lindblom

Image

Dela vidare