Ella P Ander

Författarpseudonymen Ella P Ander föddes under första halvan av 1960-talet, växte upp i Småland och bor sedan drygt 30 år i Stockholm. Ungefär lika länge har hon arbetat som journalist i olika former. Hon har också skrivit böcker. Ella är djupt intresserad av mänskligheten och världen, inklusive de »stora« frågorna om varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Hon är en sökare, både i det inre och i det yttre. Hon känner sig hemma i mänskligheten, men hjärtat leder henne ändå ofta bort från den gängse strömmen. Ibland skaver upplevelsen av verkligheten mot den berättelse som erbjuds.

Böcker av Ella P Ander

Image