Image

Aram Seddigh

Aram Seddigh är doktor i arbets- och organisationspsykologi, legitimerad psykolog och ekonom. Knuten till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet skrev han sin doktorsavhandling om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet. Därefter har han arbetat som vd och arbetsplatsstrateg på WeOffice AB, där han även utbildar och certifierar arbetsplatsstrateger. Han är aktuell med boken Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret.


Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av författarens böcker. Fotograf ska anges vid publicering. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image

Böcker av Aram Seddigh

Image