Image

Annette von Sydow

Annette von Sydow är jurist. Hon har under sitt verksamma liv varit åklagare. Under de cirka tio sista åren före sin pensionering har hon arbetat för EU och Europarådet med straffrättsliga frågor i bl.a. Nederländerna, Albanien, Georgien och Pakistan.

Sedan hon efter pensioneringen läste en samling släktbrev inspirerades hon att skriva om sin farmor och farfar och deras familjer och gick två skrivarkurser vid Folkuniversitetet. Hem till Niemis är hennes debutbok. Hon arbetar för närvarande med en fortsättning.


Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av författarens böcker. Fotograf ska anges vid publicering. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image
Image

Böcker av Annette von Sydow

Image