Image

Andreas Karlsson

Andreas Karlsson är född 1973 och arbetar till vardags som ingenjör. Han har tidigare givit ut tolv faktaböcker om 1600-talet tillsammans med sin syster Anna Karlsson. Genom mångåriga arkivstudier har han fått en djup inblick i 1600-talets liv, leverne och tankevärld – något som genomsyrar hans spännande och fantasieggande roman Kvinnan som gick över elden.

Hur kommer det sig att 1600-talet har blivit ett sådant stort intresse för dig?

Jag har alltid haft ett historiskt intresse och när jag och min syster kom ned till 1600-talet i släktforskningen började vi läsa s.k. domböcker från denna tid (domstolsprotokoll) Då öppnades en helt ny värld. Det gav en inblick i människors vardag och föreställningsvärld. 1600-talet är också en intressant brytningstid i Halland. Fram till 1645 var vi danskar och därefter svenskar. Under 1600-talet börjar dessutom ett rikt källmaterial växa fram och mycket finns bevarat i arkiven.

Hur fick du idén till »Kvinnan som gick över elden«?

Genom forskningen hittade jag många spännande rättsfall. Det slog mig ganska tidigt att dessa på ett eller annat sätt i framtiden skulle kunna fungera som inspiration till en historisk spänningsroman. I boken utgick jag ifrån en helt fiktiv intrig, men klädde den sedan med fragment från historiska händelser samt seder och bruk från denna tid.

Har du några tips till den som vill skriva en historisk roman?

Jag tror det är väldigt viktigt med en grundlig research och att man verkligen sätter sig in i tidsperiodens seder, bruk, miljöer, språk och tankesätt. Det kan annars lätt bli en 2000-talsberättelse med ”utklädda personer” helt enkelt. Det är synnerligen viktigt att försöka rensa bort alla former av anakronismer. Om inte så går trovärdigheten förlorad och man riskerar att fördärva en annars god berättelse. (Det går exempelvis inte att en bonde på 1600-talet säger ”Tjena! Hur är läget?” eller att en gift kvinna går till torget med håret fladdrande i vinden. Var man gift krävde seden att man bar huckle osv.)


Pressbilder

Pressbilderna får endast användas vid presentation eller marknadsföring av författarens böcker. Fotograf ska anges vid publicering. För övrig användning eller frågor kontakta publishing@blue.se.

Image
Image

Böcker av Andreas Karlsson

Image