Tänk om... : en glad bok om att vara olika, men ändå så lika

Tänk om alla flickor såg likadana ut och hette Lisa?… Tänk om alla pojkar såg likadana ut och hette Peter??… Vad tråkigt det vore.

Den här boken vänder sig framför allt till dig som arbetar med barn i åldrarna 3–9 år. Den hjälper dig att tillsammans med barnen prata om alla barns lika värde. Boken vill förmedla att även om vi ser olika ut och har olika förutsättningar så har vi ungefär samma känslor och behov.

 Inga-Lill Morell är förskollärare med 40 års erfarenhet av ar­bete med barn. Hon har också två söner med diagnosen Angelmans syndrom. Boken har hon skrivit tillsammans med sin förskoleklass på Solenskolan i Härnösand.

Sagt om boken

"… ett fint underlag att tillsammans med barnen resonera kring barns lika värde."
- Tidskriften Förskolan
"… många fina grepp när det gäller att tala om funktionshinder och handikapp tillsammans med yngre barn."
- FUB-kontakt (numera Unik)
"stimulerar till diskussion och eftertanke utan att ›slå på fingrarna‹."
- Bibliotektjänst
  • Utgiven: 2017
  • 42 sidor
  • Format: Spiral
  • ISBN: 9789186293420
Mer om författaren