Eva Gabrielsson

Image

Biografi

Eva Gabrielsson är arkitekt med ett praktiskt och teoretiskt yrkesliv i byggsektorn, med byggande av hus, i utvecklingsprojekt för branschen i Dalarna och för Bygga-bo-dialogen inom Boverket, samt i den statliga utredningen Byggkostnadsdelegationen. Arbetar också med våld mot kvinnor.

Evas liv förändrades i grunden när hennes sambo i över 30 år Stieg Larsson dog. En dag i november 2004, bara några veckor efter sin 50-årsdag, gick han som vanligt uppför trapporna till redaktionen för sitt livsverk, tidningen Expo. Han sa hej till några medarbetare, satte sig i en stol och dog.

– Till min häpnad insåg jag snabbt att jag inte ärvde något efter Stieg. Ingenting av det vi skapat tillsammans tillhörde längre mig. Vi hade varit sambor. Men i samhällets ögon var vi två ensamstående, säger Eva.

– Du tror kanske att Sambolagen reglerar ditt val att leva tillsammans med någon utan att gifta dig. Du tror då fel. Lagen ägnar inte en tanke åt sambor. Den griper in när sambor skiljs. Den styr och ställer lite med hur en del av det man äger ska fördelas. Inget mer. Först i efterhand bestämmer samhällets tjänstemän om ni verkligen ska räknas som sambor eller inte.

– Sedan min situation hamnat i medias strålkastarljus har jag fått åtskilliga bevis för att väldigt många människor fått känna på att mitt i sin sorg också få lämna sitt hem, sina ägodelar och minnen. Och ännu fler riskerar att göra det. Därför ville jag skriva den här boken.

 

Böcker

Image

Sambo – Ensammare än du tror

När Stieg Larsson dog fick hans sambo Eva Gabrielsson ingen arvsrätt efter Milleniumförfattaren. Enligt sambolagen hade de formellt varit ensamstående på samma adress i 30 år.

Här skriver hon, tillsammans med journalisten Gunnar von Sydow, om samhällets otidsenliga syn på samboförhållanden och den ännu märkligare sambolagen.

Läs mer