Elisabeth Hermon


Biografi

Elisabeth Hermon drev på 90-talet stiftelsen Trossen. Hon hade själv blivit misshandlad, hotad och förföljd, men lyckats vända sin skräck till något positivt. Hon byggde upp stiftelsen Trossen för att hjälpa människor i en liknande situation.
Men en dag slogs allt i spillor när Liza Marklund skrev en artikelserie i Expressen, där Elisabeth Hermon blev oskyldigt anklagad för att lura kvinnor på flykt och för att förskingra skattemedel.

Hon bor idag med sin dotter i en mellansvensk stad. Hon lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sviterna efter övergreppen mot henne. Hon plågas av »flashbacks« och återkommande mardrömmar. Först under det senaste året har hon fått adekvat behandling för sina besvär.

 

Böcker

Image

Vingklippt – Den sanna historien om stiftelsen Paradiset

I boken Vingklippt berättar Elisabeth Hermon om sitt liv, hur hon blev misshandlad, hotad och förföljd, men lyckades vända sin skräck till en positiv kraft. Hon byggde upp stiftelsen Trossen för att hjälpa människor i liknande situation.

Men 1992 krossades hennes livsverk när Liza Marklund i Expressen skrev att hon lurade kommuner på pengar som hon stoppade i egen ficka, samtidigt som kvinnorna lämnades åt sitt öde. Polis och åklagare utredde och kom fram till att anklagelserna helt saknade grund. 

Läs mer