Elisabeth Hermon

Elisabeth Hermon drev på 90-talet stiftelsen Trossen. Hon hade själv blivit misshandlad, hotad och förföljd, men lyckats vända sin skräck till något positivt. Hon byggde upp stiftelsen Trossen för att hjälpa människor i en liknande situation.

Men en dag slogs allt i spillor när Liza Marklund skrev en artikelserie i Expressen, där Elisabeth Hermon blev oskyldigt anklagad för att lura kvinnor på flykt och för att förskingra skattemedel.

Hon bor idag med sin dotter i en mellansvensk stad. Hon lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sviterna efter övergreppen mot henne. Hon plågas av »flashbacks« och återkommande mardrömmar. Först under det senaste året har hon fått adekvat behandling för sina besvär.

Böcker Blue Publishing publicerat:
Vingklippt – Den sanna historien om stiftelsen Paradiset