Matts Heijbel

Matts Heijbel

Matts är – förutom att vara Sveriges självklara Mr Storyteller – journalist och författare med socialantropologisk bakgrund. Han har arbetat med corporate storytelling sedan 1999. Mer än 10 000 personer har hört honom föreläsa i ämnet och ett hundratal företag, organisationer, kommuner och myndigheter har anlitat honom som konsult.

Matts är född i Karlstad och uppvuxen i Skövde. Han har en fil.kand. med bland annat socialantropologi, etnologi och sociologi från Uppsala universitet i grunden. Han har också examen från Journalisthögskolan i Stockholm. På 70-talet var han med om att bilda Journalistgruppen som senare blev en av de större kommunikationsbyråerna i Sverige. Senare har han arbetat i olika frilans- och konsultsammanhang, nu bland annat med Storytellers – Heijbel & Co.

Matts har skrivit ett flertal böcker, både biografier och fackböcker. I sin seniora karriär ägnar han sig nu sedan tio år, åt att på heltid sprida budskapet om corporate storytelling. Han menar att företag och organisationer kan skaffa sig starka affärs- och konkurrensfördelar genom att ta vara på det emotionella kapital som finns lagrat i berättelserna. Under åren har Matts Heijbel varit mest inriktad på att skriva för företag, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer av olika slag. Han har också undervisat om corporate storytelling på en rad högskolor och universitet. Han håller också löpande utbildningar och seminarer i egen regi och på uppdrag.

Matts bor med sin stora familj i Grödinge i södra Botkyrka och har sin arbetsplats i nätverket Hornsgatan 52 (H52) på Södermalm i Stockholm. På fritiden kastar han sig gärna in i naturens olika biotoper och det är inte många fåglar som undgår hans blick. Han är stolt över att ha lyckats etablera en egen kajflock i holkar, hål och skorstenar på fastigheten där han bor.

På bloggen www.storytellers.se, som för övrigt var en av Sveriges första företagsbloggar, finns över 1 000 texter som han publicerat i sin roll som missionär inom ämnet corporate storytelling.

Böcker Blue Publishing publicerat:
Storytelling befolkar varumärket