Sture Bergwall

Sture Bergwall

I många år gick Sture Bergwall under namnet Thomas Quick och ansågs vara Sveriges genom tiderna värste seriemördare. Han föddes 1950 i i Falun, och växte upp med sex syskon.

Så här skriver han själv:
– Vem är jag? Thomas Quick är inte jag. Lögnen tillhörde honom. Thomas Quick är ett resultat av terapi i dunkla rum, av föreställningar om förträngda minnen, återgestaltning, regression och om påstådda sexuella övergrepp i barndomen. Han är också ett resultat av fuskande åklagare och polis, av en gränslös rättspsykiatri och ett behov av att vara bekräftad.

Jag är jag, bror till mina syskon, farbror och morbror till mina syskonbarn, dem jag älskar och som kanske älskade och älskar mig, bortom och hitom lögnen. Processen mot och om Thomas Quick har börjat. Denna bok är en del av den.

Böcker Blue Publishing publicerat:
Thomas Quick är död