BC4Y0296s

Kerstin Ivarsson

Johan Andersson, född 1973, ingår i författarparet Ivarsson/Andersson. Johan bor i Lund och är socionom inom sjukvården. Han är före detta polis och har arbetat på försäkringskassan och arbetsförmedlingen, inom den sistnämnda både som handläggare och chef. Han arbetade i Malmö både inom polisen och arbetsförmedlingen. Råttan som han skrivit tillsammans med Kerstin Ivarsson är hans debutroman.

Böcker Blue Publishing publicerat:
Råttan