Storytelling_3_bildLR

Titel: Storytelling befolkar varumärket
Författare: Matts Heijbel
ISBN: 978-91-977382-9-3
Utgivningsår: 2010 (Tredje uppdaterade upplagan 2014)

Berättelser från företag och organisationer är viktiga verktyg för att nå framgång. Med hjälp av händelsebaserat berättande kan man locka till sig kunder, rekrytera rätt medarbetare och höja motivationen i arbetet.

Ingen svensk har som Matts arbetat med corporate storytelling i praktiken.
Boken, som innehåller ett hundratal berättelser från svensk arbetsliv, vänder sig till chefer på alla nivåer. Man kan läsa den för att roas och fascineras, eller som ett avstamp till att själv börja använda storytelling i sin organisation.

Matts är en efterfrågad före­dragshållare. Mer än 20 000 har sett honom före­läsa och 2 500 läser regelbundet hans blogg. Hundratals företag och organisationer har anlitat honom genom åren.

Köp boken direkt av förlaget på stefan@blue.se, eller av en internethandel till bäst pris här, finns också som MP3-bok.