Råttan omslag bild

Titel: Råttan
Författare: Kerstin Ivarsson
Författare: Johan Andersson
ISBN: 978-91-86293-368-3
Utgivningsår: 2017
Olof är en frisk fläkt på det trötta arbets­förmed­lings­kontoret i Malmö. Han beundras för sin otroliga förmåga att skaffa jobb till långtidsarbetslösa. Visserligen är han sällan på sin arbetsplats, och lönebidragen han beviljar företagen är kanske väl tilltagna, men han gör ett fantastiskt jobb, tycker arbetskamraterna.

Alla utom en.

Råttan är en skrämmande historia om hur den organiserade brottsligheten nästlar sig in i byrå­kratins korridorer och plundrar skattebetalarna på välfärdsmiljoner. Myndig­he­terna saknar effektiva kontroll­­system för att avslöja dem och står handfallna när vita pengar rullar in i skumma företag. De kriminella drar sig inte för att skada eller till och med döda, och den som står i vägen får betala ett högt pris.

Råttan är den första boken i serien om visselblåsaren Alex. Historien är fiktiv, men den bygger på verkliga händelser.

Köp boken till bäst pris här.