Konstsvindeln – Arvet efter Bengt Lindström

Titel: Konstsvindeln – Arvet efter Bengt Lindström
Författare: Curt Aspelin
ISBN: 978-91-86293-23-9
Utgivningsår: 2014

När konstnären Bengt Lindström dog 2008 lämnade han efter sig en stor förmögenhet, ett oskiftat dödsbo efter första hustrun, två barn från första äktenskapet och en hustru från andra äktenskapet.

Några år innan Bengt avled drabbades han av en stroke som gjorde honom invalidiserad men redan innan hade ett snårigt förfarande startat. Var planen att göra Bengts barn arvlösa?

Bengts mångårige vän Curt Aspelin har fungerat som ombud för Bengts barn. Han har samlat åtskilliga pärmar med offentliga handlingar för att dokumentera konstsvindeln. Boken baseras på dessa och skildrar verkliga händelser.
Inblandade är en auktoriserad revisionsbyrå, överförmyndarnämnder, Justitiedepartementet, Justitiekanslern, Länsstyrelsen Västernorrland,
Kammarkollegiet och Skatteverket.

Köp boken direkt av förlaget på stefan@blue.se, eller av en internethandel till bäst pris här.