Garningsmannen är en kvinna

Titel: Gärningsmannen är en kvinna – En bok om kvinnlig brottslighet
Författare: Suzanne Kordon och Anna Wetterqvist
ISBN: 978-91-978540-8-5
Utgivningsår: 2010

De senaste åren har en rad kvinnliga brottslingar figurerat i media: Christine Schürrer som dömdes för morden i Arboga, Sara Svensson i Knutby, Bobbys mamma som lät sin son plågas ihjäl och många andra.

Brottslighet förknippas framför allt med män, men faktum är att kvinnors brottslighet ökar mer än mäns och allt fler kvinnliga förövare begår brott som anses vara typiskt »manliga«. Synen på kvinnlig brottslighet präglas av inrotade könsroller. En kvinnlig brottsling ses ofta som offer, snarare än en medveten individ med egen handlingskraft. Generellt får hon mildare straff än män.

I boken skildras kända och okända rättsfall. Kvinnor berättar själva om sina brott och om hur omgivningen har bemött dem. Boken tar också upp medias rapportering och går igenom domar för att se som det finns könsskillnader i bedömningarna. Boken kom första gången ut 2006 på Bokförlaget DN och fick stor uppmärksamhet i media. Denna pocketupplaga är grundligt reviderad med nyskrivna exempel från några av de senaste årens mest uppmärksammade rättsfall.

Suzanne Kordon är journalist, driver sajten Crimenews.se och har bland annat arbetat på GT/Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, SVT och TV4. Hon har även läst psykologi, rättspsykologi och kriminologi vid Göteborgs universitet.

Anna Wetterqvist är journalist och jurist med ett förflutet på bland annat Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Efterlyst samt advokatbyrå. Hon arbetar numera med informations- och mediafrågor.

Köp boken direkt av förlaget på stefan@blue.se, eller av en internethandel till bäst pris här.