Manus

Har du ett manus – skicka det gärna till oss för bedömning.

Har du en bokidé kan du också kontakta oss. Du behöver inte vara professionell skribent. Har du en bra historia hjälper vi dig att berätta den.

Vi tar endast emot manus digitalt, som pdf, eller textfil. Maila det till publishing@blue.se. Här kan du också ställa frågor kring vår manushantering.

Vi försöker ge besked inom tre månader, men vi kan tyvärr inte alltid leva upp till detta, eftersom vi får många manus och är ett litet förlag. Därför kan vi bara i undantagsfall ge dig kommentarer på din text eller idé.